.

Et lite selskap med store tanker — Bunny & Bumble

Et lite selskap med store tanker

Hos Bunny & Bumble iverksetter vi tiltak for å sikre at alle aktivitetsbøker produseres etisk, ansvarlig og trygt.

Miljøvennlig

Når vi sender bøker, skjer det i konvolutter laget av resirkulerbart papir. Vi sløser ikke med størrelse, fyllstoffer eller merkelapper.

Bøkene er trykket i Kina på et trykkeri vi kjenner godt. De som setter sammen bøkene våre, vet hvilket ansvar vi har. For å redusere avfall, unngår vi plastpakking av enkeltbøker og det blir ikke brukt materialer som ikke kan gjenvinnes. Bøkene blir fraktet til Norge med båt, for å unngå CO2 utslipp fra flyfrakt.

Sikkerhet

Bøkene fra Bunny & Bumble oppfyller kravene til det europeiske regelverket om direktiver til sikkert barneleketøy. 

ce

Der det er relevant, vil bøker bli merket med denne sikkerhetsadvarselen som hjelper i valg av bøker for små barn:

Advarsel! Bøkene er produsert av mindre deler, og er derfor ikke egnet for barn under 36 mnd. Kvelningsfare.

img2